On the Role of the Appended P19 Element in Type A RNAs of Bacterial RNase P

March 11th, 2014 by Vassiliki Stamatopoulou, Chrisavgi Toumpeki, Anastassios Vourekas, Maria Bikou, Marianthi Tsitlaidou, Andreas Tzakos, Amalia Afendra, Constantin Drainas and Denis Drainas

TOC Graphic

Biochemistry
DOI: 10.1021/bi4011013