Thermodynamic and Structural Characterization of the Specific Binding of Zn(II) to Human Protein DJ-1

April 3rd, 2014 by Shinya Tashiro, Jose M. M. Caaveiro, Chun-Xiang Wu, Quyen Q. Hoang and Kouhei Tsumoto

TOC Graphic

Biochemistry
DOI: 10.1021/bi500294h