Dual-Functional Analogous cis-Platinum Complex with High Antitumor Activities and Two-Photon Bioimaging

March 27th, 2015 by Qiong Zhang, Xiaohe Tian, Guiju Hu, Pengfei Shi, Jieying Wu, Shengli Li, Hongping Zhou, Bao-Kang Jin, Jiaxiang Yang, Shengyi Zhang and Yupeng Tian

TOC Graphic

Biochemistry
DOI: 10.1021/bi5014062