Involvement of Ectodomain Leu 214 in ATP Binding and Channel Desensitization of the P2X4 Receptor

April 29th, 2014 by Longmei Zhang, Huijuan Xu, Yanling Jie, Chao Gao, Wanjuan Chen, Shikui Yin, Damien S. K. Samways and Zhiyuan Li

TOC Graphic

Biochemistry
DOI: 10.1021/bi401711n