Retraction of Molecular Characterization of Binding of Calcium and Carbohydrates by an Early Activation Antigen of Lymphocytes CD69

December 10th, 2013 by Jiřı́ Pavlı́ček, Bruno Sopko, Rüdiger Ettrich, Vladimı́r Kopecký, Vladimı́r Baumruk, Petr Man, Vladimı́r Havlı́ček, Marek Vrbacký, Ludmila Martı́nková, Vladimı́r Křen, Miloslav Pospı́šil and Karel Bezouška

Biochemistry
DOI: 10.1021/bi401605t